COATING INSPECTIE

Het doel van een coating inspectie is het controleren en bepalen of het werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de parameters zoals gesteld in de specificatie en QA/QC procedures.
Wat doen wij bijvoorbeeld tijdens een inspectie;

 • Review van de specificatie
 • Review van de Inspectie –en Test plannen
 • Beoordelen/inspecteren van de voorbehandeling en coating applicatie werkzaamheden op basis van de gespecificeerde acceptatie criteria en voorgeschreven normen. Bijv. oppervlakte reinheid, oppervlakte ruwheid, hardheid, laagdikte, glans, kleur etc.
 • Opstellen van een digitaal coating inspectierapport met foto’s en een accurate omschrijving de inspectie resultaten en advies bij afwijkingen van de parameters.

Inspectie punten tijdens een bezoek kunnen o.a. zijn;

 • Beoordeling ondergrond
 • Reinheid graden oppervlak
 • Oppervlakte ruwheid
 • Stof test
 • Chloriden/ in water oplosbare verontreinigingen
 • Klimatologische omstandigheden.
 • Natte laagdikte van de coating
 • Droge laag dikte van de coating
 • Shore D hardness
 • Glans van de topcoat
 • Kleur
 • Hechting / Adhesie testen

Over ons

FCS Paint Inspection gevestigd in Rotterdam is een onafhankelijk verftechnisch inspectie en advies bureau voor conserverings projecten in onder andere de Superjacht, Maritiem, Offshore , Infra en Protective Coating sectoren.

Onze kernactiviteiten

© 2023 FCS Paint Inspection - Creatie & realisatie WebBloxz